Rekrutacja

Harmonogram obowiązujący podczas rekrutacji

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie podania o przyjęcie do klasy Iod 01.02.2023 do 31.05.2023
Rozmowa kwalifikacyjna oraz złożenie zaświadczenia o średniej z pierwszego semestru.od 01.02.2023 do 31.05.2023
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 01.06.2023 do 05.06.2023
W przypadku wolnych miejsc- rekrutacja uzupełniającaod 05.06.2023 do 30.08.2023
Dostarczenie kompletu dokumentów -egzamin ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowejod 06.07.2023 do 10.07.2023

Opłaty podstawowe:

  • Wpisowe – 300 zł – opłata jednorazowa
  • Czesne – 250 zł – opłata miesięczna od września do czerwca

Za dodatkową opłatą  proponujemy:

  • posiłki szkolne
  • wybrane zajęcia pozaszkolne
  • wycieczki integracyjne i inne wyjazdy edukacyjne